In de techniek zijn veel zzp-ers actief, veel als monteur technische dienst maar ook als engineer en operator.

Een aanzienlijk aantal van deze zelfstandigen bevindt zich in een grijs gebied waar zij, ondanks hun status als zzp-er in de praktijk functioneren als werknemers. Dit heet schijnzelfstandigheid.

In de aankomende jaren wil het kabinet schijnzelfstandigheid strenger aanpakken om zo een gelijk speelveld te creëren qua arbeidsrecht en belasting. De bedoeling is dat uiterlijk eind 2024 het handhavingsmoratorium opgeheven wordt en de Belastingdienst hier nog strenger op gaat toezien.

Wat is schijnzelfstandigheid?

Wanneer je een opdracht aanneemt als zelfstandige, maar eigenlijk verkapt in loondienst bent is dit schijnzelfstandigheid. Dit betekent dat je jezelf wel een zelfstandige noemt, maar werkt als een werknemer.

Nieuwe regels vanaf 2025:

Vanaf 2025 komt er een nieuwe wet: De Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. De invoering van deze nieuwe wet zal aanzienlijke veranderingen teweegbrengen voor organisaties die zzp-ers inzetten, ook ook voor de zzp-er zelf. Met de geïntroduceerde criteria wordt het waarschijnlijker dat een samenwerking sneller als een dienstverband wordt beschouwd.

Deze criteria zijn:

  • De arbeid wordt verricht onder werkinhoudelijke aansturingen door de werkgever; of
  • De arbeid of de werknemer zijn organisatorisch ingebed in de organisatie van de werkgever; en
  • De werknemer verricht de arbeid niet voor eigen rekening en risico.

Deze nieuwe regels gelden direct voor alle bestaande en toekomstige arbeidscontracten. Zelfs lopende overeenkomsten met zelfstandigen kunnen dan worden beschouwd als arbeidscontracten.

Risico’s:

  • Je hebt een correctieverplichting en moet naheffingen en rente hierop betalen;
  • Er volgen significante financiële sancties;
  • Je verliest fiscale voordelen (zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling en startersaftrek)